Expertise

De advocaten van TOON staan u graag bij op het gebied van het civiele recht en met name op het gebied van financiering, zekerheden, insolventierecht en herstructurering.

Aansprakelijkheids­recht

TOON adviseert en procedeert over onder meer de aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders zowel in als buiten faillissement. Ook adviseert en procedeert TOON op het gebied van de tuchtrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van accountants.

Arbeidsrecht

TOON Adviseert en procedeert over arbeidsrechtelijke onderwerpen, voor zowel nationale als internationale cliënten over collectief en individueel ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid en medezeggenschap. Ook adviseert TOON over
arbeidsrechtelijke aspecten bij fusies en overnames. TOON heeft veel kennis van en ervaring met de Wet Normering Topinkomens en een bijzondere interesse in zorg gerelateerde onderwerpen.

Contractenrecht

TOON adviseert haar cliënten zowel over hun rechten en verplichtingen bij de uitvoering, aanpassing of beëindiging van bestaande contracten, maar ook bij het opstellen van nieuwe contracten. Het kan daarbij gaan om algemene voorwaarden maar ook om maatwerk. Uiteraard verlenen de advocaten van TOON ook bijstand bij procedures over contractuele bepalingen.

Insolventierecht

TOON adviseert en procedeert op het gebied van het insolventierecht (faillissement, surseance van betaling, WHOA, prepack) en herstructurering van ondernemingen, mede gericht op het voorkomen van aansprakelijkheid van de cliënt. TOON staat zowel rechtspersonen, hun bestuurders of commissarissen, aandeelhouders als crediteuren bij.

TOON adviseert ook curatoren op het gebied van mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en accountants.

Financiering & zekerheden

TOON adviseert over financiering en zekerheden. Het kan daarbij gaan om het beoordelen van de financieringsdocumentatie, het optimaal structureren van de zekerheden of het uitwinnen ervan.

Jaarrekeningen­recht

TOON adviseert op het gebied van het jaarrekeningenrecht, meer in het bijzonder over de vraag of een jaarrekening voldoet aan de daaraan door de wet- en regelgeving gestelde eisen. Ook adviseert TOON accountantsorganisaties op het gebied van de voor hen geldende wet- en regelgeving. Zo nodig verleent TOON bijstand in juridische procedures.

Advies & coaching

Aladár coacht en begeleidt teams en individuele teamleden.

Voor organisaties en teams treedt Aladár onder andere op als facilitator of coach om een (moeilijke) sessie, (twee)gesprek, groepsdiscussie, teamdag, heisessie of communicatie traject te voeren of te begeleiden. Aladár ondersteunt ook organisaties die willen of moeten veranderen. Hierbij helpt hij organisaties om in co-creatie verander- en verbetertrajecten en programma’s gericht op onderlinge
communicatie en organisatieontwikkeling vorm te geven.
Als coach begeleidt Aladár professionals in hun persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling. Tijdens sessies werkt hij vanuit het gesprek en liefst ervaringsgericht. Voelen, ervaren en spreken over de situatie ‘at hand’ werken daarbij verdiepend en dit inzicht vervolgens omzetten in (gerichte) acties, leidt tot verandering en groei. Na afloop van een doorgaans kort coaching traject ervaart de
professional dat het leven weer beter past en dat er meer rust, plezier en voldoening gevonden wordt in wat diegene (zakelijk) bezighoudt en raakt. De professional heeft inmiddels ook nieuwe stappen gezet die aan dit resultaat hebben bijgedragen.

Neem voor meer informatie of een afspraak gerust contact op met Aladar.

Team

Specialisten met jarenlange ervaring.

De advocaten van TOON hebben jarenlange ervaring, zowel bij toonaangevende Zuidas-kantoren als bij middelgrote boutiques. Bij TOON brengen zij diepgaande inhoudelijke deskundigheid en echte persoonlijke aandacht samen voor u en uw zaak.

Lees meer

Contact

Hulp nodig van onze specialisten?

info@toonadvocaten.com
Mail ons
+31 20 247 18 00
Bel ons