Ja.

De advocaten van TOON zijn toegelaten tot de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag. De advocaten van TOON hebben zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.