Karen Harmsen adviseert en procedeert met name op het gebied van financiering, zekerheden en insolventierecht en ook op het gebied van bestuurders- en accountantsaansprakelijkheid. Zij heeft jarenlange ervaring in het optreden als curator/bewindvoerder en heeft geadviseerd bij diverse internationale herstructureringen.

Karen heeft naast rechten ook economie gestudeerd en is afgestudeerd als registeraccountant.
Met die achtergrond staat zij ook geregeld accountants en curatoren bij in geschillen over de kwaliteit van de accountantscontrole. Op 22 september 2019 promoveerde Karen op het onderwerp “administratieplicht en aansprakelijkheid voor het boedeltekort” (Serie Onderneming en Recht, deel 115, Kluwer 2019). Met ingang van 1 november 2021 is Karen benoemd als part time hoogleraar ondernemingsrecht en jaarrekeningenrecht aan de Amsterdam Business School (Universiteit van Amsterdam).

Karen publiceert en doceert geregeld op de genoemde rechtsgebieden. Zij is onder meer lid van de Commissie Insolventierecht van de Nederlandse Orde van Advocaten, de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (Insolad) en de Vereniging voor Jaarrekeningenrecht.

KAREN HARMSEN
ADVOCAAT

kh@TOONadvocaten.com
+31 6 2248 9627
LinkedIn

Merel Goldschmidt adviseert en procedeert over arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals collectief en individueel ontslag, reorganisaties, fusies en overnames, arbeidsvoorwaarden en arbeidsongeschiktheid. Ze staat zowel nationale als internationale cliënten bij.

Merel heeft veel kennis van en ervaring met de Wet Normering Topinkomens en een bijzondere interesse in zorggerelateerde onderwerpen. Zij is dan ook als redacteur en annotator verbonden aan GZR Updates.

Merel heeft de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht in 2016 cum laude afgerond en in 2016 werd Merel door Legal Woman uitgeroepen tot Upcoming Legal Talent.

MEREL GOLDSCHMIDT
Advocaat

mg@TOONadvocaten.com
+31 6 5794 8193
LinkedIn

Aladár Bleeker is de COO van TOON Advocaten. Hij zorgt ervoor dat alle medewerkers van TOON zich kunnen toeleggen op hun praktijk.

Aladár heeft achtereenvolgens jarenlang ervaring als head of human resources bij een toonaangevend Zuidas-kantoor en partner bij een middelgrote boutique, waar hij zich toelegde op business development en client relations. Mede op basis van die ervaring adviseert Aladár bedrijven en organisaties over de inrichting van de organisatie en human resources. Daarnaast adviseert hij bedrijven over de samenstelling van hun (juridische) teams en coacht hij individuele teamleden.

Aladár is lid van de raad van advies van het Van Gogh Museum en bestuurslid van de Stichting Ambassadeurs van het Grachtenfestival.   

Aladár Bleeker
COO

ab@TOONadvocaten.com
+31 6 2139 0296
LinkedIn

Marcel van Rosmalen is als office manager de steun en toeverlaat van TOON Advocaten.
Hij heeft uitgebreide ervaring als personal assistent van advocaten bij een internationaal Zuidas-kantoor en een middelgrote boutique. In de avonduren is Marcel sportinstructeur.

MARCEL VAN ROSMALEN
OFFICE MANAGER

mvr@TOONadvocaten.com
+31 6 5493 3019
LinkedIn