Karen Harmsen adviseert en procedeert met name op het gebied van financiering, zekerheden en insolventierecht en ook op het gebied van bestuurders- en accountantsaansprakelijkheid. Zij heeft jarenlange ervaring in het optreden als curator/bewindvoerder en heeft geadviseerd bij diverse internationale herstructureringen.

Karen heeft naast rechten ook economie gestudeerd en is afgestudeerd als registeraccountant.
Met die achtergrond staat zij ook geregeld accountants en curatoren bij in geschillen over de kwaliteit van de accountantscontrole. Op 22 september 2019 promoveerde Karen op het onderwerp “administratieplicht en aansprakelijkheid voor het boedeltekort” (Serie Onderneming en Recht, deel 115, Kluwer 2019).

Karen publiceert en doceert geregeld op de genoemde rechtsgebieden. Zij is onder meer lid van de Commissie Insolventierecht van de Nederlandse Orde van Advocaten, de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (Insolad) en de Vereniging voor Jaarrekeningenrecht. Karen is lid van de raad van advies van Stichting Z! (de uitgever van de daklozenkrant in Amsterdam) en lid van de raad van commissarissen van Amstelveen Sport.

KAREN HARMSEN
ADVOCAAT

kh@TOONadvocaten.com
+31 6 2248 9627
LinkedIn

Marie-Hélène Berghuijs adviseert en procedeert zowel op het gebied van het verbintenissenrecht als het goederenrecht. Zij heeft een grote voorliefde voor zaken op het gebied van financiering, zekerheden en insolventie en adviseert op het gebied van accountantsaansprakelijkheid. In 2013 rondde zij de Grotius specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden cum laude af. Marie-Hélène heeft ook veel ervaring op het gebied van beslag- en executierecht.

Naast geschilbeslechting voor de burgerlijke rechter, heeft Marie-Hélène  ervaring op het gebied van arbitrage en mediation. Zij rondde in 2019 de mediationopleiding van het ADR Instituut af. Dat maakt haar bij uitstek geschikt om zowel voor als tijdens een procedure ook de mogelijkheden van het bereiken van een schikking te onderzoeken en tot stand te brengen.

Marie-Hélène publiceert en doceert op de genoemde rechtsgebieden. Marie-Hélène is lid van verschillende beroepsverenigingen en is bestuurslid van de Stichting Ambassadeurs van het Grachtenfestival.

Marie-Hélène Berghuijs
Advocaat

mhb@TOONadvocaten.com
+31 6 1524 9135
LinkedIn

Rob van den Sigtenhorst is gespecialiseerd in Financiering en Zekerheden en  Insolventie en Herstructureringen. Hij is expert op het gebied van de WHOA, bij de totstandkoming waarvan hij nauw betrokken was. Hij schreef de Tekst & Commentaar over de WHOA en diverse andere publicaties. Rob was betrokken bij diverse complexe, grensoverschrijdende herstructureringen, recent onder meer HEMA en VoetbalTV.

Daarnaast adviseert Rob ondernemingen en leninggevers over alle soorten financierings- en zekerhedentransacties, waaronder acquisitiefinancieringen, corporate (her)financieringen, vastgoedfinancieringen en projectfinancieringen, al dan niet distressed.

Rob deed verder ervaring op bij een kantoor in New York City en als interim legal counsel bij ABN AMRO Bank.

Rob is Fellow, INSOL International (honours, first in class), auteur voor Rechtspraak Insolventierecht en Tekst & Commentaar Insolventierecht, en lid van onder meer INSOL Europe, NVRII en INSOLAD. Legal500 noemde Rob als Next Generation Lawyer (2017, 2018). Hij rondde verder de Grotius/INSOLAD specialisatieopleiding insolventierecht af.

ROB VAN DEN SIGTENHORST
Advocaat

rvds@TOONadvocaten.com
+31 6 1310 8347
LinkedIn
Download hier de vCard van Rob

Merel Goldschmidt adviseert en procedeert over arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals collectief en individueel ontslag, reorganisaties, fusies en overnames, arbeidsvoorwaarden en arbeidsongeschiktheid. Ze staat zowel nationale als internationale cliënten bij.

Merel heeft veel kennis van en ervaring met de Wet Normering Topinkomens en een bijzondere interesse in zorg gerelateerde onderwerpen. Zij is dan ook als redacteur verbonden aan GZR Updates.

Merel heeft de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht in 2016 cum laude afgerond en in 2016 werd Merel door Legal Woman uitgeroepen tot Upcoming Legal Talent.

MEREL GOLDSCHMIDT
Advocaat

mg@TOONadvocaten.com
+31 6 5794 8193
LinkedIn

Parisa Jahan adviseert en procedeert in commerciële geschillen, met name op het gebied van financiering, zekerheden en insolventierecht en (bestuurders- en accountants)aansprakelijkheidsrecht.

In 2017 heeft Parisa de masters Privaatrecht en Recht en Onderneming afgerond aan de Universiteit Utrecht. Parisa heeft zich in juli 2021 aangesloten bij TOON. Daarvoor was zij werkzaam bij Houthoff op de praktijkgroep Litigation & Arbitration. Door haar eerdere ervaringen met complexe grensoverschrijdende geschillen, heeft Parisa oog voor de relevante internationale en nationale (procesrechtelijke) aspecten in een zaak. Zij adviseert bijvoorbeeld graag onder meer over de mogelijkheden voor beslaglegging, bevoegdheidsincidenten en de vraag welk recht van toepassing is op vorderingen.

Parisa publiceert op het gebied van het procesrecht en het aansprakelijkheidsrecht.

ParisA jahan
Advocaat

pj@TOONadvocaten.com
+31 6 2229 1647
LinkedIn

Aladár Bleeker is de COO van TOON Advocaten. Hij zorgt ervoor dat alle medewerkers van TOON zich kunnen toeleggen op hun praktijk.

Aladár heeft achtereenvolgens jarenlang ervaring als head of human recourses bij een toonaangevend Zuidas-kantoor en partner bij een middelgrote boutique, waar hij zich toelegde op business development en client relations. Mede op basis van die ervaring adviseert Aladár bedrijven en organisaties over de inrichting van de organisatie en human resources. Daarnaast adviseert hij bedrijven over de samenstelling van hun (juridische) teams en coacht hij individuele teamleden.

Aladár is lid van de raad van advies van het Van Gogh Museum en bestuurslid van de Stichting Ambassadeurs van het Grachtenfestival.   

Aladár Bleeker
COO

ab@TOONadvocaten.com
+31 6 2139 0296
LinkedIn

Marcel van Rosmalen is als office manager de steun en toeverlaat van TOON Advocaten.
Hij heeft uitgebreide ervaring als personal assistent van advocaten bij een internationaal Zuidas-kantoor en een middelgrote boutique. In de avonduren is Marcel sportinstructeur.

MARCEL VAN ROSMALEN
OFFICE MANAGER

mvr@TOONadvocaten.com
+31 6 5493 3019
LinkedIn